Chuyên mục: Tiểu nhiều

Tiểu nhiều lần là tình trạng người bệnh cần phải đi tiểu rất nhiều lần trong ngày, hoặc vào ban đêm (tiểu đêm), hoặc cả hai, nhưng lượng nước tiểu bình thường hoặc ít hơn bình thường. Thường đi kèm với cảm giác về một nhu cầu cấp bách phải đi tiểu ngay (tiểu gấp). Tiểu nhiều lần cần được phân biệt với đa niệu, đó là tình trạng số lượng nước tiểu quá nhiều >3 L/ngày.

Banner bảo niệu đức thịnh
bảo niệu đức thịnh
bảo niệu đức thịnh